Ανακοίνωση κυρωμένων τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

Θέμα: Ανακοίνωση κυρωμένων τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ