Ανακοίνωση Κατάρτισης Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων διευθυντών/ντριών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς -ΔΠΕ Καστοριάς

Θέμα: “Ανακοίνωση Κατάρτισης Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων διευθυντών/ντριών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς -ΔΠΕ Καστοριάς”