Ανακοίνωση Κατάρτισης και Κύρωσης Προσωρινών Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώνουμε την Κατάρτιση κατά αλφαβητική σειρά και την Κύρωση:
α) Προσωρινού Πίνακα δεκτών και
β) Προσωρινού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στις ημερομηνίες και στην ώρα που θα αναγράφονται στο σύστημα.

170_ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ_signed

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ_signed

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_signed