Ανακοίνωση Κατάρτισης και Κύρωσης : Προσωρινού Πίνακα δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών ανά σχολική μονάδα αρμοδιότητας της ΔΠΕ Καστοριάς

Σας ανακοινώνουμε την Κατάρτιση κατά αλφαβητική σειρά, την Κύρωση και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Καστοριάς:
Προσωρινού Πίνακα δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών ανά σχολική μονάδα αρμοδιότητας της ΔΠΕ Καστοριάς

3283__2023_Γ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_signed