ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Ανακοίνωση Κατάρτισης και Κύρωσης : α) Προσωρινού Πίνακα δεκτών και β)Προσωρινού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών του Ειδικού Δ.Σ Καστοριάς – ΔΠΕ Καστοριάς

Θέμα: “ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Ανακοίνωση Κατάρτισης και Κύρωσης : α) Προσωρινού Πίνακα δεκτών και β)Προσωρινού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών του Ειδικού Δ.Σ Καστοριάς – ΔΠΕ Καστοριάς”