Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Θέμα: “Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς”

Σας κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι από την Τετάρτη 22/02/2023 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 23:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης https://schooldirectors.minedu.gov.gr