ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Α. – Ανάρτηση οργανικών κενών – Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής Αγωγής ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ79.01 και κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70.50 για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70.50-ΠΕ71

Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων για:

1) Οριστικές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην διάθεση

2) Βελτιώσεις θέσης

3) Οριστικές Τοποθετήσεις Μετατιθέμενων

από την Πέμπτη 25-05-2023 μέχρι και την Τρίτη 30-05-2023 και ώρα 12:30 μ.μ.

Αφορά ΜΟΝΟ τις ειδικότητες: Π05 – Γαλλικών, ΠΕ06 – Αγγλικών, ΠΕ79 – Μουσικής καθώς και τους κλάδους ειδικής αγωγής ΠΕ70.50 & ΠΕ71 εφόσον είχαν υποβάλει αρχική αίτηση στο teachers.minedu.gov.gr εντός της καθορισμένης ημερομηνίας τον περασμένο Νοέμβριο.

1611_2023_Γ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ_signed ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 2023