Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για το έτος 2024

Θέμα: ” Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για το έτος 2024 ”

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Γ΄ προσωπικού της ΔΠΕ Καστοριάς, στο τηλέφωνο 2467055260, αφού πρώτα ενημερωθούν από τη σχετική εγκύκλιο μεταθέσεων με ΑΠ: 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ).