Δ.Π.Ε Καστοριάς - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση για να συνδεθείτε στην εφαρμογή και να υποβάλετε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Σύνδεση
Ανάπτυξη εφαρμογής: Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών - Δ.Π.Ε Καστοριάς.