ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
Αγιασμός σχολικών μονάδων Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014  
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  
Α/Α       ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ώρα αγιασμού Α/Α       ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ώρα αγιασμού
1 1ο   Δ.Σ. Άργους Ορεστικού  10:30 1  Ν. Αμπελοκήπων 9:00
2 2ο   Δ.Σ. Άργους Ορεστικού  10:30 2 Ασπροκκλησιάς 10:00
3 3ο   Δ.Σ. Άργους Ορεστικού  9:30 3 1ο Νηπ. Άργους Ορ. 10:00
4 4ο   Δ.Σ. Άργους Ορεστικού  9:00 4 2ο Νηπ. Άργ Ορ. 10:00
5       Δ.Σ. Δισπηλιού 10:30 5 3ο Νηπ. Άργ Ορ. 9:30
6  Ειδικό Δ.Σ. Καστοριάς 9:30 6 4ο  Νηπ. Άργ Ορ. 9:30
7 1ο - 8ο  Δ.Σ.Καστοριάς  9:30 7 Νηπ. Δισπηλιού 11:15
8 2ο   Δ.Σ. Καστοριάς  10:00 8 Ειδικό Νηπ. Καστ. 9:30
9 3ο   Δ.Σ. Καστοριάς  9:30 9 1ο  Νηπ. Καστοριάς 10:30
10 4ο  Δ.Σ. Καστοριάς  10:00 10 2ο Νηπ. Καστοριάς 9:00
11 5ο  Δ.Σ. Καστοριάς  9:00 11 3ο  Νηπ. Καστοριάς 9:30
12 6ο  Δ.Σ. Καστοριάς  9:00 12 4ο  Νηπ. Καστοριάς 10:00
13 7ο  Δ.Σ. Καστοριάς  10:30 13 5ο Νηπ. Καστοριάς 9:30
14 9ο Δ.Σ. Καστοριάς  9:30 14 6ο  Νηπ. Καστοριάς 9:00
15  Δ.Σ. Κορησού 9:00 15 7ο Νηπ. Καστοριάς 10:00
16   Δ.Σ. Κωσταραζίου 10:00 16 9ο Νηπ. Καστοριάς 9:30
17 Δ.Σ. Μαυροχωρίου 9:00 17 10ο Νηπ. Καστοριάς 9:30
18 Δ.Σ. Ν. Οικισμού 9:00 18 11ο  Νηπ. Καστοριάς 9:30
19 Δ.Σ. Πολυκάρπης 10:00 19 Νηπ. Κολοκυνθούς 9:00
20 Δ.Σ. Τοιχιού 9:30 20 Νηπ. Κορησού 9:00
21  Δ.Σ. Ασπροκκλησιάς 10:00 21 Νηπ. Κωσταραζίου 10:00
22  Δ.Σ. Διποταμίας  10:00 22 Νηπ. Λεύκης 9:00
23 Δ.Σ. Κολοκυνθούς 9:00 23 1ο Νηπ. Μανιάκ 9:00
24 1ο Δ.Σ. Μανιάκων 9:00 24 2ο Νηπ. Μανιάκ 9:00
25 2ο Δημ. Σχ. Μανιάκων  9:30 25 3ο Νηπ. Μανιάκ 9:30
26  Δ.Σ. Μεσοποταμίας 9:00 26 Νηπ. Μαυροχωρίου 9:00
27  Δ.Σ. Νεστορίου 9:30 27 1ο Νηπ. Μεσοποταμίας 8:30
28 Δ.Σ. Οινόης  9:30 28 2ο Νηπ. Μεσοποταμίας 8:30
29 Δ.Σ. Χιλιοδένδρου 9:45 29 Νηπ. Νεστορίου 9:30
        30 Νηπ. Νέου Οικισμού 9:00
        31 Νηπ. Τοιχιού 9:30
        32 Νηπ. Πενταβρύσου-Τσάκονης 9:00
      33 Νηπ. Πολυκάρπης 10:00
        34 Νηπ. Οινόης 9:30
        35 Νηπ. Χιλιοδένδρου 9:45