Επικοινωνία στα τηλέφωνα    2467055231, 2467055216, 2467055217 ,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Τετάρτη 12-07-2017 έως και Παρασκευή 28-07-2017 και να δηλώσουν τη συμμετοχή του παιδιού τους στη διαδικασία των υποχρεωτικών Εισαγωγικών Εξετάσεων στη Μουσική, για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς http://dide.kas.sch.gr/ και στο σύνδεσμο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.