Σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο νόμος 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/30-05-2017), στο άρθρο 3 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.