Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους γονείς ? κηδεμόνες την έναρξη λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, από το ερχόμενο σχολικό έτος 2017 ? 2018