Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση ? ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015. Σας παραθέτουμε την πρόσκληση την προκήρυξη και το αγγλικό κείμενο για ενημέρωσή σας.