ΘΕΜΑ : «Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης που διατέθηκαν από τη ΔΔΕ Καστοριάς για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου»