ΘΕΜΑ : «Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού που ήρθε με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ».