Εκτύπωση

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης από Λειτουργική Υπεραριθμία, από την Δευτέρα 04-09-2017 έως και την Τρίτη 05-09-2017 και ώρα 14.00 μ.μ, είτε αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς επί της οδού Καραολή 10-2ος όροφος-Καστοριά είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2467055275, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf.

Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί
Εμφανίσεις: 412