Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 που ανήκουν οργανικά στα Δημ. Σχολεία και Νηπιαγωγεία  στα οποία διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, από την Τρίτη 29-8-2017 έως και την Πέμπτη 31-08-2017 και ώρα 11.00 π.μ, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς επί της οδού Καραολή 10-2ος όροφος-Καστοριά είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2467055275. Επισημαίνεται ότι την υπεύθυνη δήλωση θα την υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι.