Ανακοινώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε.

Τίθεται προθεσμία τριών (03) ημερών και πιο συγκεκριμένα από 19-07-2017 μέχρι και 21-07-2017 για την υποβολή ενστάσεων  κατά του τελικού πίνακα στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.