Κοινοποιούμε τους παρακάτω πίνακες:

α) αιτήσεων για μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και

β) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης.

Υπενθυμίζουμε ότι:

1) από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

2) τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης όσων αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση, θα προστεθούν όταν γίνει η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, ώστε να γίνει η αντιστοίχηση με τον Δήμο μοριοδότησης.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ΑΜΕΣΑ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Πανταζόπουλο Ιωάννη στο 2467055299.