Σας παραθέτουμε την πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του

...

Σας παραθέτουμε την πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ

...

Σας παραθέτουμε Προκήρυξη με θέμα : "Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων

...

Σας παραθέτουμε το Δελτίο τύπου για 3ο Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Φύλο, Απασχόληση και

...

Βάσει των στοιχείων (για εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών προς σχολεία - ξένα ή ελληνικά- του εξωτερικού

...