Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Δράσεων του Σπουδαστηρίου που αφορά την παρουσίαση, την προβολή της τοπικής μας

...

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης για την παρουσίαση σχολικών δράσεων, που θα πραγματοποιηθεί την

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ

14ης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 Ως συντονιστής Ομάδας, υλοποίησης του

...

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Πρόγραμμα

...