"Διαδραστικά Κιναισθητικά Παιχνίδια για την ειδική αγωγή και θεραπεία"
Κυριακή 15 Ιουνίου 2014
«Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών

...

Ενόψει των μεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των

...

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της

...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην

...

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν πολλών αιτημάτων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής περιλήψεων των εισηγήσεων για το 7ο

...