ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
Αγιασμός σχολικών μονάδων Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014  
...