Αξιότιμοι κύριες και κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί,

στα πλαίσια της Δράσης Α2 του Έργου ΣΤΗΡΙΖΩ,

...

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων

...

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της

...