Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση ? ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις

...

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α7της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και

...

Καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας

...

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2121) που καθορίζει το

...

  Σας παραθέτουμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 'Διευκρινίσεις αναφορικά με τις εγκυκλίους των αποσπάσεων σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

...