Οι σκακιστικοί σύλλογοι Πτολεμαΐδας «Πτολεμαίος», «Σκακιστάκος» και «Δούρειος Ίππος» σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και

...

Σας πληροφορούμε ότι το The European Wergeland Centreσε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης , το

...

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα

...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο για Χαρισματικά-Ταλαντούχα παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια θα πραγματοποιήσει ...

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά το σχολικό έτος 2012-2013, και

...