Εκτύπωση

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στις παραπάνω σχολικές μονάδες από λειτουργική υπεραριθμία, να παρουσιασθούν στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν.