Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017 στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς.