Αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τις ενστάσεις κατά φθίνουσα σειρά μορίων και κυρώθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Η Αίτηση ?Δήλωση προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μόνο την Τρίτη 25-07-2017 από 7.00 π.μ μέχρι και 15.00 μ.μ. ,από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, Καραολή 10-2ος όροφος-Καστοριά

Επισυνάπτονται:

  1. Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων ΠΥΣΠΕ Καστοριάς
  2. Έντυπο Αίτησης- Δήλωσης Προτίμησης σχολικών μονάδων

 Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.