Ιστοσελίδα – Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Σας ενημερώνουμε ότι από την Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Π.Ε Καστοριάς έχει δημιουργηθεί σχετική  ιστοσελίδα . Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο http://ypfisagogis.sites.sch.gr/  

Διάβασε περισσότερα...

Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (ΦΑΣΧΑ)της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (ΦΑΣΧΑ)της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.»

Διάβασε περισσότερα...

Διευκρινίσεις για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Διάβασε περισσότερα...