Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξαποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξαποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην 3η Επιμορφωτική Περίοδο της Επιμόρφωσης Μόνιμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην 3η Επιμορφωτική Περίοδο της Επιμόρφωσης Μόνιμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Διάβασε περισσότερα...

Δελτίο τύπου – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 ανοίγει η εφαρμογή για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση (από το ΑΠΘ και το ΙΕΠ) των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μόνιμων και αναπληρωτών), καθώς και των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 που υπηρετούν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδ. ΟΠΣ 5093563.

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής στη διαδικτυακή επιμόρφωση Από το επιτραπέζιο στο ψηφιακό παιχνίδι

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής στη διαδικτυακή επιμόρφωση Από το επιτραπέζιο στο ψηφιακό παιχνίδι

Διάβασε περισσότερα...

Eπιμορφωτική- ενημερωτική διαδικτυακή δράση παρουσίασης του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος πρόληψης και υποστήριξης σε καταστάσεις κρίσεων – ¨Κούκλες από…σπίτι¨

Θέμα: Eπιμορφωτική- ενημερωτική διαδικτυακή δράση παρουσίασης του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος πρόληψης και υποστήριξης σε καταστάσεις κρίσεων – ¨Κούκλες από…σπίτι¨

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση του ΙΕΠ για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για τα εργαστήρια δεξιοτήτων για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022,

Θέμα: Πρόσκληση του ΙΕΠ για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για τα εργαστήρια δεξιοτήτων για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε τηλεπιμόρφωση με θέμα «Θέατρο στην εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε τηλεπιμόρφωση με θέμα «Θέατρο στην εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία» Προαιρετική επιμόρφωση εκπ_κών κλ. ΠΕ91  

Διάβασε περισσότερα...

Συμμετοχή σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση

Θέμα: Συμμετοχή σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση Σε συνέχεια των επιμορφωτικών συναντήσεων σχετικών με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλείστε να συμμετάσχετε σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση που οργανώνεται από την ΣΕΕ 3ης Ενότητας ΠΕΚΕΣ Δυτ. Μακεδονίας, κα Έλενα Ζυγούρη, σε συνεργασία με τον ΣΕΕ ΠΕ 89 κ. Τζήμα Δημήτριο και τους Πόλους Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Δυτ. Μακεδονίας την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020.

Διάβασε περισσότερα...