Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας 2020 (Οριστικός πίνακας)

ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας 2020 » (Οριστικός πίνακας)

Διάβασε περισσότερα...

Ηλεκτρονικές εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων

Παραθέτουμε τους απαραίτητους συνδέσμους (links) του συστήματος Zeus  (Ζευς) για τις ηλεκτρονικές εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διάβασε περισσότερα...

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020

Θέμα: «Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020»

Διάβασε περισσότερα...