Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών Eκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας σε συνέχεια των Σχολικών Μεταβολών

Με υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, από την Δευτέρα 23-08-2021 έως και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 13.00 μ.μ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kas.sch.gr Επισημαίνεται ότι την υπεύθυνη δήλωση θα την υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι. Tην Τετάρτη 24-08-2021 θα ανακοινωθεί η τελική απόφαση του ΠΥΣΠΕ σχετικά με τον χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών που θα χαρακτηρισθούν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι, αφού τροποποιηθεί αναλόγως και η με αριθ.πρωτ. 2769/2021 απόφαση του Διευθυντή της ΔΠΕ Καστοριάς. Με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Καστοριάς θα ενημερωθείτε για τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν & τις προθεσμίες αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία. Ως εκ τούτου, η διαδικασία των δηλώσεων για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 – Νηπιαγωγών & ΠΕ70 – Δασκάλων θα …

Διάβασε περισσότερα...

Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, ΠΕ60, ΠΕ11 και ΠΕ71 που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης από λειτουργική υπεραριθμία και να τοποθετηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, από την Παρασκευή 20-08-2021 μέχρι και την Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 12.00 μ.μ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kas.sch.gr

Διάβασε περισσότερα...

Διαπίστωση Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας από την Τετάρτη 18-08-2021 έως και την Παρασκευή 20-08-2021 και ώρα 10.00 π.μ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kas.sch.gr

Διάβασε περισσότερα...

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών Eκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το διδακτικό έτος 2020-2021

Θέμα : «Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το διδακτικό έτος 2020-2021»

Διάβασε περισσότερα...