Διευθυντής

Διευθυντής

  • Νικόλαος  Z.  Μπουτσιάδης

                     – Εκπαιδευτικός   ΠΕ 70

               Τηλέφωνο: 24670 55251