Γενικές πληροφορίες

Σχολικές Μονάδες - Γενικές Πληροφορίες

Στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς υπάγονται 71 σχολικές μονάδες (70 δημόσιες σχολικές μονάδες και ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο).

Σύνολο σχολικών μονάδων:

  • Νηπιαγωγεία 40 (1 Ιδιωτικό)
  • Δημοτικά 31

Από τις παραπάνω σχολικές μονάδες βρίσκονται σε αναστολή τέσσερα νηπιαγωγεία και ένα δημοτικό σχολείο:

  • Νηπιαγωγείο Ασπροκλησιάς
  • Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου
  • Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου
  • 12ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς
  • Δημοτικό Σχολείο Επταχωρίου

Σύνολο σχολικών μονάδων που λειτουργούν:

  • Νηπιαγωγεία 36 (1 Ιδιωτικό)
  • Δημοτικά 30