Γενικές πληροφορίες

Σχολικές Μονάδες - Γενικές Πληροφορίες

Στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς υπάγονται 71 σχολικές μονάδες (70 δημόσιες σχολικές μονάδες και ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο).

Σύνολο σχολικών μονάδων που λειτουργούν:

  • Νηπιαγωγεία 34 (1 Ιδιωτικό)
  • Δημοτικά 30

Σχολικές Μονάδες - Downloads

Κατεβάστε σε μορφή excel: