Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 στο διαδικτυακό εργαστήριο «Κάνε παιχνίδι (επιτραπέζιο)», 29-10-2021, 17:00 – 20.30

Θέμα: “Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 στο διαδικτυακό εργαστήριο «Κάνε
παιχνίδι (επιτραπέζιο)», 29-10-2021, 17:00 – 20.30”