Πρόταση οριστικών τοποθετήσεων – βελτίωση θέσης ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Οι πίνακες Μεταθέσεων – Τοποθετήσεων θα οριστικοποιηθούν με την Οριστικοποίηση  της  Προσωρινής  Απόφασης για τις Μεταθέσεις –Τοποθετήσεις.