Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής

Θέμα: «Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής». ΠΥΣΠΕ Καστοριάς ως συμβούλιο επιλογής

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό των επιπλέον μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Α’102)

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό των επιπλέον μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Α’102)».

Διάβασε περισσότερα...

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής

Θέμα: «Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής»

Διάβασε περισσότερα...