Πρόσκληση σε διαδικτυακή Εσπερίδα Καλών Διδακτικών Πρακτικών έτους 2021 για τους καθηγητές γαλλικής Β/θμιας & Α/θμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε διαδικτυακή Εσπερίδα Καλών Διδακτικών Πρακτικών έτους 2021 για τους καθηγητές γαλλικής Β/θμιας & Α/θμιας Εκπαίδευσης

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξαποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξαποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313

Διάβασε περισσότερα...

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

ΘΕΜΑ: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Διάβασε περισσότερα...

Δελτίο Τύπου  του ΙΕΠ, με θέμα την παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, που αφορούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θέμα: Δελτίο Τύπου  του ΙΕΠ, με θέμα την παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, που αφορούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω τηλεδιασκέψεων που θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, έως την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00 έως 17:00, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα, μετά το πέρας των παρουσιάσεων, ασύγχρονης παρακολούθησής του στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Διάβασε περισσότερα...

Ενημερωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΠΕ86 της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της ΠΕ Καστοριάς με θέμα: “Ανάπτυξη και σχεδίαση ιστοσελίδας στο ΠΣΔ”

Θέμα:  Eνημερωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΠΕ86 της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της ΠΕ Καστοριάς με θέμα: “Ανάπτυξη και σχεδίαση ιστοσελίδας στο ΠΣΔ”

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην 3η Επιμορφωτική Περίοδο της Επιμόρφωσης Μόνιμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην 3η Επιμορφωτική Περίοδο της Επιμόρφωσης Μόνιμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Διάβασε περισσότερα...

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β’ Φάση

Θέμα: Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β’ Φάση – Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου  έως και την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Διάβασε περισσότερα...