Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Αγωγής – Α’ Φάση

Θέμα: Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Αγωγής – Α’ Φάση

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.