Δελτίο Τύπου για τον χαρακτηρισμό Πειραματικών Σχολείων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Θέμα: Δελτίο Τύπου για τον χαρακτηρισμό Πειραματικών Σχολείων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς