Μαθητικοί διαγωνισμοί

Μαθητικοί διαγωνισμοί - Σχολικό έτος 2022-2023

Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα

Κλείταρχος και Βερενίκη

Παιχνίδι και μαθηματικά 2022-2023

Άθλον ποιήσεως Γιάννης και Λένα Κουτσοχέρα

Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία