Σχολικές μονάδες Δ.Π.Ε Καστοριάς (σε λειτουργία)

Λειτουργούν 59 Σχολικές μονάδες (28 Δημοτικά 31 Νηπιαγωγεία )

Σχολικές μονάδες – Αρχείο excel